Objednávka

Objednávka mostového žeriavu


schéma č.1

* - povinné položky

Meno *
Fax
E-mail *
Adresa
Firma *
Telefón *
Požadovaný termín predloženia ponuky
Požadovaný termín dodávky žeriavu
Druh zeriavu
Požadovaná nosnosť žeriavu (kg) *Pozri schému č.1
Výška zdvihu (m) *2
Rozpätie mostu (mm) *3
Výška žeriavovej dráhy (mm) *4
Svetlost haly (mm) *5
Bočná vôľa (mm) *6
Napätie siete (V)
Ovládanie
Dodávka pozdĺžneho napájania žeriavu
Dĺžka žeriavovej dráhy (m)
Maximálna rýchlosť pojazdu (mosta, mačky, zdvihu) (m/min)
Typ (rozmer) koľajníc
Pracovné prostredie
Rozsah pracovných teplôt
Stropné sálavé vyhrievanie
Účel použitia žeriavu
Počet prevádzkových hodín denne (hod.)
Dodávka žeriavovej dráhy
Modul haly (pozdĺžny rozstup stĺpov, v metroch)
Zvláštne požiadavky

Poštový kontakt:
Ing. Peter Dančišin - Reform
Vyšná úvrať 20
040 01 Košice

Tel./Fax:
+421 55/6192838

Mobil:
+421 0905 694 698

E-mail:
reformkosice@reformkosice.sk