Referencie

Tepláreň Košice a.s.
VSS Košice a.s.
Profitube Košice spol. s r.o.
Transpetrol Ba, a.s.
Molex Bratislava, a.s.
Slovnaft Bratislava, a.s.
PPS Group Detva, a.s.
U.S. Steel Košice, s.r.o.
VSH Turňa nad Bodvou, a.s.
Carmeuse závod Lom Včeláre
Cementáreň Lietavská Lúčka, a.s.
Pyrofab, s.r.o. Rožňava
ZSNP a.s. Žiar nad Hronom
Molex Slovakia a.s.
Energomont s.r.o.
FERONA Slovakia a.s.
Stroje a Mechanizmy a.s.
ZTS Sabinov a.s.
Šroubárna Kyjov a ďalšie ...

Poštový kontakt:
Ing. Peter Dančišin - Reform
Vyšná úvrať 20
040 01 Košice

Tel./Fax:
+421 55/6192838

Mobil:
+421 905 694 698

E-mail:
reformkosice@reformkosice.sk